maim ne demek

  1. maim : sakat etmek
  2. maim : sakatlamak