malicious ne demek

  1. malicious : kasıtlı
  2. malicious : kötü niyetli
  3. malicious : kötücül

kötücül ile ilgili cümleler

  1. kötücül virüs
    critical virus
  2. kötücül virüs
    destructive virus
  3. kötücül virüs
    fierce virus
  4. kötücül virüs
    malicious virus
  5. kötücül yazılım
    malware