mandatory (pol) ne demek

  1. mandatory (pol) : mandater