market economy ne demek

  1. market economy : pazar ekonomisi