masterly ne demek

  1. masterly : ustaca
  2. masterly : ustalıklı