mender, darner, reweaver ne demek

  1. mender, darner, reweaver : örücü

örücü ile ilgili cümleler

  1. uyarlanır öngörücü
    adaptive predictor
  2. öngörücü kodlama
    predictive coding
  3. öngörücü ayrışım
    predictive decomposition