menu driven ne demek

  1. menu driven : menülerle çalıştırılan
  2. menu driven : menüyle güdülen

menüyle güdülen ile ilgili cümleler

  1. menüyle güdülen
    menu driven