monograph ne demek

  1. monograph : monograf
  2. monograph : monografi