more than, over, beyond ne demek

 1. more than, over, beyond : aşkın

aşkın ile ilgili cümleler

 1. senin aşkın olmadan yaşayamam
  I can't live without your love.
 2. aşkın olmadan mutlu olamam
  There is no happiness without your love.
 3. İyilik perisi, bu taşkın sevinci yatıştırmak için, kraliçeye bu çocuğun geri zekâlı olacağmı haber vermiş
  The good fairy, to cool down her great happiness announced to the queen that the child would be stupid
 4. şaşkına dönmüş olmak
  be nonplussed
 5. Allah aşkına
  For God’s sake