mushroom bulb ne demek

  1. mushroom bulb : mantar biçiminde ampul