myth ne demek

  1. myth : efsane
  2. myth : mit
  3. myth : söylence