nonsense, absurd ne demek

  1. nonsense, absurd : saçma sapan