obstinacy ne demek

  1. obstinacy : dik başlılık
  2. obstinacy : direnim