of no earthly use ne demek

  1. of no earthly use : beş para etmez

beş para etmez ile ilgili cümleler

  1. ciğeri beş para etmez adam
    bad egg