orogeny ne demek

  1. orogeny : orogenesis
  2. orojeni : orogeny