palpably ne demek

  1. palpably : el ile hissedilerek