passenger ship ne demek

  1. passenger ship : yolcu vapuru