perfume, fragrance, attar ne demek

  1. perfume, fragrance, attar : ıtır

ıtır ile ilgili cümleler

  1. İnsanlar suyu arıtırken, süreci hızlandırmalarının dışında, doğadaki işlemi aynen uygularlar
    When humans purify water they use the same process that nature uses, except that they speed up the process
  2. çıtırtı
    crackle
  3. yansıtırlık
    reflectivity