photochemistry ne demek

  1. photochemistry : fotokimya