possible, All right ne demek

 1. possible, All right : olur

olur ile ilgili cümleler

 1. Miletus ilk yunan şehri olur
  Miletus becomes the first greek city
 2. Sizin için bir problem olur mu
  Would it be a problem for you
 3. Hayat boş olurdu
  Life would be empyt
 4. Bir kadının kocası öldüğünde o bir dul olur
  When a womans husband dies, she becomes a widow
 5. dili dosdoğru gidecek olursak.
  as the crow flies