potentially ne demek

  1. potentially : potansiyel olarak