pound sterling ne demek

  1. pound sterling : İngiliz lirası
  2. pound sterling : pound

pound ile ilgili cümleler

  1. Pound
    Pound