precessor ne demek

  1. precessor : öncül

öncül ile ilgili cümleler

  1. Bu, şu anda yeni ve beklenmedik biçimler alan açık hava reklamcılığında ve satış noktalarında bir artışa öncülük ediyor
    This has led to an increase in point-of-sale and outdoor advertising which is now taking some new and unexpected forms
  2. öncül
    precessor
  3. öncüller
    premises