presumptive evidence ne demek

  1. presumptive evidence : karine kuvvetindeki dehil