prevail ne demek

  1. prevail : hüküm sürmek
  2. prevail : üstün/galip gelmek
  3. prevail : yenmek