progeny ne demek

  1. progeny : çocuklar
  2. progeny : torunlar