proton ne demek

  1. proton : proton

proton ile ilgili cümleler

  1. proton mikroskobu
    proton microscope