provost marshal ne demek

  1. provost marshal : adli subay