qualify ne demek

  1. qualify : hak kazanmak
  2. qualify : nitelemek
  3. qualify : nitelendirmek