quality control ne demek

  1. quality control : kalite kontrolü
  2. Quality Control : Nitelik Denetimi

nitelik denetimi ile ilgili cümleler

  1. nitelik denetimi
    quality control