quash ne demek

  1. quash : feshetmek
  2. quash : iptal etmek

iptal etmek ile ilgili cümleler

  1. iptal etmek
    abrogate