radial gate ne demek

  1. radial gate : radyal kapak