radiochemistry ne demek

  1. radiochemistry : radyokimya