raid ne demek

  1. raid : akın
  2. raid : polis baskını