rainy climate ne demek

  1. rainy climate : yağmurlu iklim