random variable ne demek

  1. random variable : rasgele değişken
  2. random variable : tesadüfi değişken