return shipment ne demek

  1. return shipment : gemi sevk hamulesi