satirical poem ne demek

  1. satirical poem : hicviye