school stationery ne demek

  1. school stationery : okul malzemesi