senior accountant ne demek

  1. senior accountant : kıdemli muhasip