shame, bashfulness, modesty ne demek

  1. shame, bashfulness, modesty : hicap