sheikh ne demek

  1. sheikh : kabile reisi
  2. sheikh : şeyh