shirt ne demek

  1. shirt : gömlek
  2. shirt : mintan