shoeshine parlor ne demek

  1. shoeshine parlor : lostra salonu