slag s.o. off ne demek

  1. slag s.o. off : birini tenkit etmek