soft, mushy ne demek

  1. soft, mushy : lapa gibi