solvent ne demek

 1. solvent : çözücü

çözücü ile ilgili cümleler

 1. sayaçlı kodçözücü
  counter decoder
 2. çırpma çözücü
  descrambler
 3. sayısal çoğullama çözücü
  digital demultiplexer
 4. çarpımsal kipçözücü
  product demodulator
 5. kodçözücü
  decoder