storage ne demek

  1. storage : depolama, bellek
  2. storage : depoya koyma