sumac ne demek

  1. somak : sumac
  2. sumac : sumach
  3. sumak : sumac