tar ne demek

  1. tar : katran
  2. tar : katran sürmek